Facadefugning

Fuger har stor betydning for indtrykket af din facade – de har også en betydning for tætheden og holdbarheden af murværket. Derfor er det vigtigt, at fugerne er udført korrekt, og at skader bliver udbedret.
Hvis der mangler fuger mellem stenene, eller er de ødelagte, kan det være årsag til, at murstenene nedbrydes.